Meny Lukk

Hjem

W. Giertsen Vannteknologi bygger videre på W. Giertsen Tunnels erfaring med vannsikring av bergrom og tunneler og mobiliserer nå for å bygge en organisasjon som skal rense vanntunneler og -magasin.

I et felles innovasjonsprosjekt med fire kommunale vannverk utvikler vi nå våre egen, innovative teknologi i nært samarbeid med ledende tekniske miljø. Mer informasjon følger når prosjektet ferdigstilles.

Vår satsing i vannbransjen er nok et eksempel på at W. Giertsen stadig utvikler seg. Vi har mot og langsiktighet til å anvende vår kompetanse og erfaring til å løse udekkede behov i tilstøtende markeder.

*Illustrasjons video - rensing av tunnelbasseng ved hjelp av robot-teknologi. Vår egen storskalateknologi er under utvikling.